เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ 4 ประตู ดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคา 787,000.00 บาท 

Go to top