เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายการอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาโคลิเซี่ยมเลขบัญชี 485-0-33373-7
ชื่อบัญชี : โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ เพื่อพระสงฆ์อาพาธใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
monk1

Go to top