เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

   1. นาย มูฮำหมัดรุสดี  สามะ


ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ 2 (ทำหน้าที่ธุรการงานการพยาบาล) จำนวน 2 อัตรา

  1. น.ส. พิมพา ใจโต

  2  นาย มะยากี  ดาหมิ

Go to top