เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
director
พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์
นายแพทย์ สบ 5
หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

ผังการบังคับบัญชา

ห้องตรวจโรคทั่วไป
     จ - อา ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     จ - อา นอกเวลา 16.00 น. - 24.00 น.

กายภาพบำบัด
     จ - ศ ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
              นอกเวลา 16.00 น. - 20.00 น.
     ส - อา 09.00 น. - 17.00 น.

ทันตกรรม
     จ - อา 08.00 น. - 16.00 น.

จิตวิทยา
     จ - อา ในเวลา 08.00 น. - 16.00 น.
     ปรึกษาเฉพาะทางโทรศัพท์ จ - อ ในเวลา 16.00 น. - 08.00 น.

Go to top